Kansainvälinen toiminta

Suomen Homeopaatit ry on ainoana suomalaisena homeopaattijärjestönä homeopaattien Euroopan keskusjärjestön, European Central Council of Homeopaths (ECCH), ja maailmanlaajuisen kansainvälisen homeopatiajärjestön, International Council of Homeopathy (ICH), jäsen.

ECCH on eurooppalaisten ammattihomeopaattien yhteinen 1990 perustettu järjestö. Siitä on tullut tunnustettu homeopaatin ammatin ja potilaiden edun ajaja Euroopassa. Tällä hetkellä edustettuna on 29 maata; 26 varsinaista jäsentä 23:ssa eri maassa, lisäksi kontaktihenkilöt kuudessa maassa. ECCH edustaa noin 8000:tta yksittäistä homeopaattia, joista 72% pitää homeopaatin vastaanottoa.

Järjestön tavoitteena on taata kaikille potilaille koko Euroopassa mahdollisuus korkeatasoiseen homeopaattiseen hoitoon. Lisäksi korkeatasoisesti koulutettujen homeopaattien tulisi voida harjoittaa homeopatiaa vapaasti kaikissa Euroopan maissa. Yksi tavoitteista onkin saada homeopatia ja homeopaatin ammatti virallisesti tunnustetuksi koko Euroopassa.

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana ECCH on kerännyt paljon kansainvälistä tietoa homeopatian harjoittamiseen liittyvistä asioista Euroopassa. Näiden tietojen pohjalta on tehty erinäisiä raportteja, muun muassa lainsäädännöllisistä olosuhteista. ECCH on myös laatinut ammatillisia kriteereitä mm. koulutusvaatimuksista ja ammattimaisesta toiminnasta.

Jäsenjärjestöt kokoontuvat säännöllisesti. Kokousten välillä eri osa-alueiden työryhmät työskentelevät aktiivisesti internetin välityksellä.

ECCH:n varainhankinta koostuu yksittäisten jäsenten jäsenmaksuista sekä seminaarituotoista. Näin pystytään rahoittamaan sihteeristön toiminta Iso-Britanniassa, palkkaamaan kaksi osa-aikaista toimihenkilöä, maksamaan poliittisesta, ammattimaisesta lobbauksesta, julkaisemaan dokumentteja sekä ylläpitämään nettisivuja.

Lisätietoja ECCH:sta http://www.homeopathy-ecch.org/

ICH on nuori, kansainvälinen järjestö, joka on perustettu edustamaan ammattihomeopaatteja ja edistämään potilaiden mahdollisuutta saada homeopaattista hoitoa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on taata ammattihomeopaattien korkeatasoinen koulutus ja täten potilaiden mahdollisuus turvalliseen, laadukkaaseen homeopaattiseen hoitoon, sekä lisäksi taata potilaiden oikeus vapaasti valita haluamansa hoitomuoto kaikkialla maailmassa. ICH edistää lisäksi tutkimustyötä homeopatian alalla.

Lisätietoja ICH:sta https://www.homeopathy-ich.org/