Varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopaatin, joka täyttää hallituksen hyväksymät ammatilliset normit.

Varsinainen jäsen on yhdistyksen hyväksymästä oppilaitoksesta valmistunut homeopaatti. Hän on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon vuosikokouksissa ja hänet voidaan valita hallituksen jäseneksi, hän saa Homeopatia-lehden, jäsenkirjeet ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuuden osallistua koulutus- ja virkistystapahtumiin. Hän saa edellä mainittujen etuuksien lisäksi mahdollisuuden olla valtakunnallisessa vastaanottoa pitävien luettelossa.

Opiskelijajäsen

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopatian opiskelijan, joka opiskelee hallituksen asettamat ammatilliset vaatimukset täyttävässä homeopatiakoulussa.

Opiskelijajäsenenä voi olla homeopatiaa yhdistyksen hyväksymässä oppilaitoksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenelle kuuluvat muuten samat edut kuin varsinaiselle jäsenelle, paitsi äänioikeus vuosikokouksissa.