Sinnikkäästi CAM-hoitoja ja kaikkea ”terveyshuuhata” vastaan taisteleva lääkäri Juhani Knuuti lyttää uudessa ”Kauppatavarana terveys” kirjassaan  homeopatian tehottomana hoitomuotona. Tämä ei ole tietenkään kovin yllättävää, sillä kirjoittajan mielipiteet ja asenne ovat jo entuudestaan hyvin tiedossa.

Kirjassa väite homeopatian toimimattomuudesta perustellaan tieteelliseen näyttöön vedoten. Väitteen tueksi esitetään faktalaatikkoa, jossa luetellaan tutkimuksia ja muita lähteitä, joiden perusteella homeopatian tehosta ei ole riittävää näyttöä. Knuuti on ikävä kyllä tarkastellut olemassa olevia tutkimuksia varsin valikoivasti ja nostanut esille vain sellaisia, jotka tukevat näkemystä homeopatian toimimattomuudesta.

On kuitenkin olemassa iso määrä laadukkaita tutkimuksia, jotka osoittavat, että homeopatia on toimiva hoitomenetelmä, linkkejä osaan niistä löytyy tämän kirjoituksen lopussa.

Faktalaatikossa mainitun tutkimusnäytön tarkempi tarkastelu osoittaa, että osa ”faktoista” on vähintäänkin kyseenalaisia eikä ihan niin yksiselitteisiä ja tieteelliset tutkimuskriteerit täyttäviä:

AUSTRALIAN RAPORTTI

Yksi faktalaatikossa mainituista tutkimuksista on Australian raportti, jonka julkaisi Australian NHMRC (Australian kansallinen terveys- ja lääketieteen tutkimus neuvosto).

Australian raporttia on kritisoitu lopputulokseen vaikuttavista tarkoitushakuisista menettelyistä. Australian raportin ensimmäiseen versioon liittyvistä taustoista ja tutkimusmenetelmistä heräsi suurta kohua. Alkuperäinen, homeopatian kannalta positiivinen raportti vuodelta 2012 jätettiin julkaisematta, tutkimusjohtoa vaihdettiin ja seuraava, homeopatialle epäedullinen versio raportista julkaistiin vuonna 2015.

Kohua herätti mm. se, että iso osa tuloksiltaan positiivisista homeopatiatutkimuksista jäi kokonaan analyysin tarkastelun ulkopuolelle perusteettoman tiukkojen ja mielivaltaisten kriteereiden takia. Raportin ulkopuollelle jäivät esimerkiksi kaikki laadukkaat ja homeopatian kannalta positiiviset tutkimukset, joissa osallistujamäärä oli alle 150.

Kohu aiheutti lisäselvityksiä raportissa käytetyistä metodologioista, taustoista ja käänteistä. Lisäselvitysten jälkeen elokuussa 2019 Australian National Health and Medical Research Council’in (NHMRC) toimitusjohtaja professori Anne Kelso totesi:

“PÄINVÄSTOIN KUIN MITÄ ON VÄITETTY, AUSTRALIAN RAPORTIN PÄÄTELMÄ EI OLLUT SE, ETTÄ HOMEOPATIA ON TEHOTONTA”

Tätä kyseenalaista Australian raporttia vuodelta 2015 on kuitenkin uutisoitu laajalti ympäri maailmaa ja sen vääristäviä päätelmiä on käytetty muiden selvitysten pohjana, mikä on osaltaan lisännyt yleistä mielikuvaa homeopatian toimimattomuudesta “tieteelliseen näyttöön” pohjautuen.

Eikö tieteelliseen näyttöön ja faktoihin vetoaminen edellytä sitä, että myös raporttiin kohdistuva kritiikki, taustat ja loppupäätelmät tulee huomioida, eikä esittää kiisteltyjä ja kumottuja tutkimustuloksia vain siksi, että ne sattuvat tukemaan omaa mielipidettä ja näkemystä?

 

BRITANNIAN ALAHUONEEN TIEDE- JA TEKNOLOGIAKOMITEAN RAPORTTI

Myös tätä raporttia, jota käytetään kirjan faktalaatikossa perusteluna homeopatian toimimattomuudesta, on kritisoitu runsaasti, aivan kuten Australian raporttia.

Tästä Britannian raportista voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (eduskunnan) jäsenten mielipide, jotka ovat äänestämällä valittuja politikkoja. Raportin laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia vain haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja. Tämäkin raportti julkaistiin mediassa laajalti ilman mitään tieteellistä sisältöä.

(https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/)

VENÄJÄN TIEDEAKATEMIA

Kirjan faktalaatikossa on mukana myös Venäjän Tiedeakatemian esittämäksi väitetty lausunto homeopatian toimimattomuudesta ja vaarallisuudesta.

Tämäkään “fakta” ei pidä paikkaansa ja antaa varsin vääränlaisen kuvan todellisista tapahtumista.

Todellisuudessa Venäjän tiedeakatemia ei ole virallisena valtiollisena instituutiona ottanut kantaa homeopatiaan. Venäjällä toimii erillinen pseudotieteen vastainen komissio (pseudotiedekomissio), joka toimii Venäjän tiedeakatemian puheenjohtajiston yhteydessä, mutta ei ole osa akatemian organisaatiota. Pseudotiedekomission muistion lähdemateriaaleina mainitaan aikaisemmin mainitut kritisoidut Australian terveysviranomaisten (NHMRCH) raportti, Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raportti sekä Shang et al; Lancetissa julkaistu meta-analyysi ‘homeopathy is no better than placebo.

Venäjällä toimivat lääkeyritykset ja homeopaatit nostivat kanteen Venäjän tiedeakatemiaa vastaan vaatien toimittamaan tieteelliset todisteet, joiden pohjalta muistiossa esitetyt suositukset on laadittu. Kanteessa vaadittiin vahingonkorvauksia.

Venäjän terveydenhuollossa, tiedeyhteisössä ja tiedeakatemiassa tämä pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä. Tiedeakatemian lääketieteen osaston akateemikko-sihteeri ja terveysministeri Vladimir Starodubov monien muiden lisäksi ei hyväksynyt komission ehdotuksia homeopatian rajoittamiseksi.

Terveysministeriön päätöksellä Venäjällä astui 1.1.2018 voimaan määräys, joka on helpottanut homeapaattisten valmisteiden saatavuutta terveydenhuollossa ja apteekeissa.

https://regnum.ru/news/innovatio/2464555.html?fbclid=IwAR2ulvFB8o500aQPNNG8R2PoYbzK6AmrDM-Ab9ilyVdEUjXeJHRzat64Pk4

Kirjan virheet eivät valitettavasti rajoitu homeopatiasta tehtyihin tutkimuksiin. Tähän mennessä kirjasta on löytynyt hieman yli 60 virhettä, eikä kyse ole pelkästään pikkuvirheistä, jolla ei olisi vaikutusta asiasisältöön. Voit käydä lukemassa virhelistaa tästä:

 

Kauppatavarana asennevamma

 

Virheistä ja kielteisestä asenteellisuudesta huolimatta kirja voi toivottavsti myös herättää keskustelua ja pohdintaa ”joko tai” tyyppisen vastakkainasettelun mielekkyydestä kohti ”sekä- että” lähestymistä ja sen mahdollistamaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden integraatiota.

On hyvä antaa ääni CAM hoidoista hyötyjä saanneille sekä terapeuteille, jotka tekevät työtään kutsumuksesta ja sydämestään. Kenenkään ei tietenkään tarvitse käyttää homeopatiaa tai muita täydentäviä hoitoja jos ei niistä välitä, mutta annetaan heille, jotka niin haluavat puolueetonta tietoa ja valinnan mahdollisuutta.

*Homeopatian toimivuudesta on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Mikäli aihe kiinnostaa, osaan tutkimuksia voi tutustua näistä linkeistä:

Osa 1 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

Osa 2. https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

Osa 3 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

Osa 4 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-4

Osa 5 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-5

Osa 6 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-6