Vastine 20.09.2020

Suomen Homeopaatit ry ja Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry

Luomutuotantoon liittyviin myytteihin otettiin kantaa Luomulehden numerossa 4/2020.

Artikkelissa oli haastateltu Sari Iivosta (Luomuinstituutin johtaja), Juha Heleniusta (Maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan professori) ja Mari Koistista (WWF Suojeluasiantuntija).

Kirjoituksessa Mari Koistisen mielestä homeopatiavalmisteiden mainitseminen luomun säännöissä tekisi hallaa luomun maineelle. Hänen mielestään homeopatian tehosta ei ole tieteellisiä todisteita.  Juha Helenius on asiasta samaa mieltä sanoen homeopatiaa huuhaaksi.

Ottaessaan kantaa homeopatiaan kirjoittajat osoittavat valitettavaa tietämättömyyttä homeopatian käyttöalueista, tehosta ja sen asemasta EU-lainsäädännössä.

Luonnonmukaisia kotieläimiä tuottavilla tiloilla:

1.4.3.1 Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi. Kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa tiukoin edellytyksin eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Erityisesti on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

1.5.2.3 Kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten eläinlääkkeiden, antibiootit mukaan lukien, sijasta on mieluummin käytettävä kivennäisperäisiä rehuaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 24 artiklan nojalla, ja ravitsemuksellisia lisäaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 24 artiklan nojalla, sekä fytoterapeuttisia ja homeopaattisia tuotteita edellyttäen, että niillä on todellista terapeuttista vaikutusta kyseisen eläinlajin kohdalla ja hoitoa vaativan tilan kannalta.

Eläinlääkinnälliseen hoitoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

3.1.4.2 Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi; kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa ja tiukoin edellytyksin eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Tapauksen mukaan on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

Homeopatian on tutkimuksissa havaittu mm. lisäävän satoa, parantavan kuivapainoa, parantavan sadon stressinsietoa (mm. sateen, kylmyyden, kasvitautien, kuivuuden) bioottista ja abioottista stressiä vastaan, parantavan siementen itämistä ja vähentävän antibioottien käyttötarvetta, kasvinsuojelumyrkkyjen käyttöä ja teholannoitteiden määrää (Linkit alla).

Lehmien utaretulehduksien hoitoa tutkittaessa 192 tulehtuneen utareen pohjalta tehdyn tutkimuksen mukaan homeopatia oli noin 27% tehokkaampi hoito kuin antibiootit.

Vastasyntyneiden porsaiden ripulia hoidetaessa homeopatialla sen vakavuus ja tarttuvuus aleni sekä kesto lyheni. https://homeopathicresearch.eu/EN/SushobhanSen.2018.Agrohomeopathy.pdf

J P Varshney, R Naresh. Comparative Efficacy of Homeopathic and Allopathic Systems of Medicine in the Management of Clinical Mastitis of Indian Dairy Cows. Homeopathy 94(2): 81-85, 2005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15892487/

Camerlink, L Ellinger, E J Bakker, E A Lantinga. Homeopathy as Replacement to Antibiotics in the Case of Escherichia Coli Diarrhoea in Neonatal Piglets. Homeopathy 99(1): 57-62, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

On vastuutonta, että Professori Juha Helenius ja kumppanit puhuvat uskomusjärjestelmästä ja huuhaasta.

Asemastaan johtuen kirjoittajien olisi syytä tutustua perusteellisesti olemassa oleviin tutkimuksiin.

Valheiden ja perustelemattomien mielipiteiden esittelystä lisää

Toivomme Luomulehden vastaisuudessa tarkastavan artikkeleidensa totuudenmukaisuuden tai vähintäänkin antavan puheenvuoron myös toiselle osapuolelle, jotta artikkeleista tulisi tasapuolisia.

Yhteistyöterveisin,

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry on Luontaislääketieteen keskusliitto LKL ryn jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani. Email: PHYsihteeri@gmail.com    www.homeopaatit.net

Suomen Homeopaatit ry on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani. Email: toimisto@homeopaatit.fi    www.homeopaatit.fi

Liitämme mukaan Luontaisterveyslehdessä julkaistut artikkelit homeopatian tutkimuksista, jotka liittyvät agrohomeopatiaan eli kasvien, maaperän, peltoalueiden ja vesistöjen hoitoon homeopatialla    ja eläinhomeopatiaan.  Toivomme, että tutustutte artikkeleihin. Artikkelit sisältävät runsaasti tutkimusviitteitä.

Homeopatian tutkimusinstituutin sivuilla www.hri-research.org esitellään laaja-alaisesti tämän hetken tutkimustuloksia. Erityisen mielenkiintoisia ovat vertailevat lääketutkimukset, joissa on havaittu, että homeopaattinen hoito on vähintään yhtä vaikuttavaa ja usein huomattavasti vaikuttavampaa kuin placebo eli verrokkilääke.

Faculty of Homeopathy – www.facultyofhomeopathy.org on 1844 perustettu Homeopatian tiedekunta. Facultyn farmasian dekaani Tony Pinkus ja eläinlääketieteen dekaani Peter Gregory ovat molemmat hoitaneet jo vuosia  karjaa; lehmiä, vuohia, lampaita ja hevosia homeopatialla karjankasvattajien kanssa