En holistisk och individuell behandlingsform

Inom homeopatin ser man människan som en helhet, det vill säga man beaktar personen som en fysisk, psykisk och social helhet. Behandlingen är alltid individuell och man fokuserar inte enbart på enskilda symtom ellrer på en diagnos. Symtomen som patienten förevisar ses som en signal att allt inte står rätt till, att det finns en obalans i indidens hälsotillstånd. Målsättningen med den homeopatiska behandlingen är att återställa balansen hos individen.Den homeopatiska vården stöder kroppens egen förmåga att läkas.

Under den homeopatiska konsultationen väljer homeopaten en homeopatisk medicin som passar den enskilda individen. Medicinen stärker individens egna läkande prosesser och möjliggör tillfrisknande och återställandet av hälsotillståndet. Den homeopatiska medicinen ges alltid utgående från den enskilda individens situation, personer med samma symtom kan rekommenderas olika mediciner. Viktigt inom homeopatin är individens upplevelse av sitt tillstånd.