Homeopaatin eettiset säännöt

Homeopaatin työ on ammatti, joka vaatii hyvää ammattitaitoa ja halua toimia korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Homeopaatti noudattaa työssään seuraavia eettisiä periaatteita.

Homeopaatti tekee työtään rakkaudesta ihmiseen ja elämää kunnioittaen. Päämäärän tulee olla potilaan terveyden ylläpitäminen ja palauttaminen sekä hänen inhimillisen kärsimyksensä lievittäminen.

Homeopaatti kohtelee potilaitaan tasavertaisesti riippumatta heidän elämäntilanteestaan, kulttuuristaan, rodustaan, elämänkatsomuksestaan, kansallisuudestaan, poliittisesta suuntautumisestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan.

Homeopaatti kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei estä tai viivytä hänen hakeutumistaan lääkärin hoitoon eikä puutu lääkärin määräämään lääkitykseen. Homeopaatti ohjaa potilaan tarpeelliseen jatkohoitoon.

Homeopaatti kehittää aktiivisesti ammattiosaamistaan.

Homeopaatti pitää salassa kaiken potilaaseen liittyvän luottamuksellisen tiedon.

Homeopaatti suhtautuu kollegoihinsa kunnioittavasti ja antaa heille apuaan tarvittaessa. Homeopaatti toimii siten, että ammattikunnan arvostus säilyy ja kasvaa.

Homeopaatti käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa, toimii vastuullisesti eikä käytä sellaista ammattinimikettä, joka voi johtaa harhaan.

Homeopaatti noudattaa hoitotyössään homeopatian perusperiaatteita.

Homeopaatti noudattaa Suomen lakeja ja muita säädöksiä.

Suomen Homeopaatit ry

Helsingissä 21.3.2009