Homeopaatin eettiset säännöt

Homeopaatin eettiset säännöt

Homeopaatin työ on ammatti, joka edellyttää hyvää ammattitaitoa ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaista toimintaa.  Homeopaatti noudattaa työssään seuraavia eettisiä periaatteita.

  • Homeopaatti tekee työtään rakkaudesta ihmiseen ja elämää kunnioittaen. Päämäärän tulee olla asiakkaan terveyden ylläpitäminen ja palauttaminen sekä hänen inhimillisen kärsimyksensä lievittäminen.
  • Homeopaatti kohtelee asiakkaitaan tasavertaisesti riippumatta heidän elämäntilanteestaan, kulttuuristaan, rodustaan, elämänkatsomuksestaan,  kansallisuudestaan, poliittisesta suuntautumisestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan.
  • Homeopaatti kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, ei estä tai viivytä hänen hakeutumistaan lääkärin hoitoon eikä puutu lääkärin määräämään lääkitykseen.

– Homeopaatti ohjaa asiakkaan tarpeelliseen jatkohoitoon.

  • Homeopaatti kehittää aktiivisesti ammattiosaamistaan.
  • Homeopaatti pitää salassa kaiken asiakkaaseen liittyvän luottamuksellisen tiedon.
  • Homeopaatti suhtautuu kollegoihinsa kunnioittavasti ja antaa heille apuaan tarvittaessa. Homeopaatti toimii siten, että ammattikunnan arvostus säilyy ja kasvaa.
  • Homeopaatti käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa, toimii vastuullisesti eikä käytä sellaista ammattinimikettä, joka voi johtaa harhaan.
  • Homeopaatti noudattaa hoitotyössään homeopatian perusperiaatteita sekä Suomen lakeja ja muita säädöksiä.

Suomen Homeopaatit ry

2021