Paranemiseen kuluva aika on aina yksilöllinen. Kroonisissa sairauksissa tarvitaan myös kärsivällisyyttä hoidon eri vaiheissa. Lääkeainetta saatetaan joutua vaihtamaan hoidon edetessä, koska oirekuva usein muuttuu elimistön aloittaessa toipumisen. On tärkeätä että henkilö, joka saa homeopaattista hoitoa, merkitsee muistiin hoidon aikana ilmenevät muutokset, myös mielialat ja muut tuntemukset, jotta homeopaatilla on tarkat tiedot tilanteen kehittymisestä. Lapsen kohdalla vanhemmat seuraavat tilan kehittymistä. Paraneminen etenee terveyden kokonaisuuden kannalta tärkeämmistä osista vähemmän tärkeisiin. Hoito on oikeansuuntaista, kun asiakas voi psyykkisesti paremmin vaikka hänellä edelleen on esim. iho-oireita. Oireiden poistuttua fyysiseltä, mielen ja tunnetasolta on henkilö vapaa oireiden rasitteesta ja valmis elämään täysipainoista ja tyydyttävää elämää.