Konsultation med en homeopat

Inom den klassiska homeopatin väljs ett homeopatiskt preparatet (medicinen) på basen av homeopatens observationer och en intervju med patienten. För att välja rätt preparat behöver homeopaten mångsidig information om patientens hälsotillstånd och livssituation. Under konsultations ges patienten möjlighet att diskutera sin fysiska, emotionella och mentala situation. Homeopaten kan även fråga om saker som berör patientens dagliga liv som till exempel kostvanor, sömn, hur patienten reagerar på väder och temperatur, vidare patientens mänskliga relationer, familjens hälsotillstånd. Denna första konsultation med en homeopat kan ta upp till 1,5-2 timmar.

Efter den första konsultationen är det viktigt att patientens tillstånd uppföljs. Under en uppföljnings konsultation kan homeopaten följa med hur patientens hälsotillstånd utvecklas och vid behov ge ett annat preparat. Homeopaten har tystnadsplikt, alla diskussioner med en homeopat är konfidentiella.

Homeopaten väljer ett preparat som bäst passar patientens situation och hälsotillstånd. Den mista möljiga dosen rekommenderas och endast en dos ges åt gången. Även barn och gravida kan använda homeopatiska preparat. Preparaten kan även användas vid sidan om traditionella mediciner.