Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry ja Suomen Homeopaatit ry

Juhani Knuutin uutuuskirjassa virheellistä tietoa täydentävien hoitojen järjestäytymisestä ja itsesääntelystä.

Professori Juhani Knuutin tuoreessa kirjassa Kauppatavarana terveys (Minerva Kustannus Oy 2020) on annettu virheellinen ja harhaanjohtava kuva täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaisten nykyisestä järjestäytymistä. Knuuti kirjoittaa: ”Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja-asiamies voisi alaa ohjeistaa. Samasta syystä alalla ei myöskään ole itsesääntelyä. ” Tämä väite on virheellinen. Juhani Knuuti ei ole ilmoittanut virheelliselle väitteelleen tietolähdettä. Se saattaa olla peräisin yli 10 vuotta sitten julkaistusta sosiaali- ja terveysministeriön vaihtoehtohoitoja käsittelevästä raportista (Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:17), jonka tiedot ovat monilta muiltakin osin jo vanhentuneita.

Suomessa toimii useita kymmeniä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivien terapeuttien ammatillisia järjestöjä, jotka edustavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Näiden järjestöjen edustamat ammattilaiset toimivat useimmiten yksinyrittäjinä tai pienyrittäjinä ja ovat arvonlisäverovelvollisia. HYVE/CAM-hoitojen terapeuttijärjestöt ovat luoneet vapaaehtoiseen omavalvontaan perustuvan järjestelmän. Ammatilliset yhdistykset ja järjestöt ohjeistavat jäseniään mm. koulutuksen, tutkintovaatimuksien, ammattietiikan, täydennyskoulutuksen ja  ammatinharjoittamisen tuntemuksesta ja laatuvaatimuksista sekä laativat mm. eettiset säännöt terapeuteille.

Terapeutin on myös suoritettava luontaisalan kouluttajan antama tutkinto hyväksytysti loppuun. Valitusasioita hoitaa yhdistyksissä ja järjestöissä toimivat eettiset lautakunnat.

HYVE/CAM-hoitoaloilla on ollut jatkuvana toiveena saada CAM-ammatinharjoittajille valtakunnallinen ja virallinen rekisteröinti, joka on valtiovallan puolelta jätetty tekemättä. Näin huolimatta WHO:n Maailman Terveysjärjestön kehotuksesta integroida CAM-hoidot julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään jo viimeisen 20 vuoden ajan. LKL ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja STJ ry osallistuvat neuvotteluihin viranomaisten kanssa CAM-hoitoihin liittyvissä asioissa.

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen elinkeinonharjoittajille on Suomessa omia ammattilaisjärjestöjä mm. homeopatiassa, akupunktiossa, fytoterapiassa, perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä, vyöhyketerapiassa, hypnoosissa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa, ayurvedassa, ravitsemushoidossa, shiatsussa, kinesiologiassa, osteopatiassa, jne. Lisäksi eri ammattilaisjärjestöjen yhteistyötä koordinoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry. Monet järjestöt ovat myös jäseninä tai tekevät yhteistyötä alan kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Suomen Terveysjärjestö STJ ry on ammattilaisjärjestöjen ja asiantuntijajäsenien lisäksi integroinut käyttäjät mukaan toimintaansa. Integratiivisen lääketieteen ja Terveydenhuollon tutkimuksen Foorumi (näyttöön perustuvan terapiamuodon eli myös CAM-hoitojen käyttöä perinteisin lääketieteen yhteydessä) toimii erityisesti integratiivisen lääketieteen käytön ja tutkimuksen edistäjänä Suomessa.

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (Kantar TNS 2017).

Suomessa on myös perustettu oma CAM-tutkijoiden verkosto Suomen Integratiivisen (CAM-hoidot) lääketieteen ja Terveydenhuollon tutkimuksen foorumin (SILF) välille.

Homeopatian etujärjestöjä Suomessa: Homeopatian menetelmän terapeuttiyhdistyksiä on kaksi ja molemmat kuuluvat suurempaan luontaisaloja edustavaan organisaatioon.

PHY – Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry on toiminut vuodesta 1997 ja sillä on jäseninä koulutettuja homeopaatteja 85.

SHRy – Suomen Homeopaatit ry on toiminut vuodesta 1988 ja sillä on jäseninä koulutettuja homeopaatteja 109.

Luontaislääketieteen Keskusliitto LKL ry on toiminut yli 30 vuotta ja se tavoittaa yli 1000 luontaisalan koulutettua terapeuttia.

Luontaishoitoalan Foorumi ry perustettiin 2019 ja sillä on ammattilais- ja yrittäjäjäseniä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1300 jäsentä.

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on perustettu 1956 ja on terveisiin elämäntapoihin keskittynyt sitoutumaton kansalaisjärjestö. Suomen Terveysjärjestö edistää integratiivisen lääketieteen, luontaislääkinnän ja homeopatian tietoa, tutkimusta ja saatavuutta. Sillä on jäseninä sekä luontaishoitojen käyttäjiä, koulutettuja luontaishoitoalan ammattilaisia ja luontaisalan järjestöjä sekä asiantuntijajäseniä edellämainituilta aloilta.

Toivomme CAM-hoidoista oikeaa ja luotettavaa tietoa mediaan

Haluamme muistuttaa mediaa sen tärkeästä tehtävästä puolueettoman informaation välittäjänä ja toivomme, että CAM-hoitojen ollessa kyseessä media tarkistaisi julkaisujen tiedot oikealta kyseisen alan asiantuntijalta. Homeopatian alan kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä kahteen edellämainittuun yhdistykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmisteilla Suomen hallitusohjelmassa mainittu vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarpeen selvittäminen. Sääntelyn selvittämisen tulee perustua oikeaan, luotettavaan ja ajankohtaiseen tietoon täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavien ammattilaisten toiminnasta.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry on Luontaislääketieteen keskusliitto LKL ryn jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani.

Email: PHYsihteeri@gmail.com    www.homeopaatit.net

Suomen Homeopaatit ry on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani.

Email: toimisto@homeopaatit.fi    www.homeopaatit.fi

Suosittelemme mediaa tutustumaan Suomen Terveysjärjestön vuonna 2018 laatimaan Hyvinvointia ja Terveyttä edistävät hoidot Suomessa oppaaseen osoitteessa:

https://www.luontaisnetti.fi/uusi/Ladattavat_tiedostot/HYVE_CAM_2018.pdf

Oppaassa on linkkejä myös eri alojen terapeuttiyhdistyksiin.

Tämän lehdistötiedotteen tekstiä ei saa julkaista lyhentämällä tai muuttamalla sitä.

Tekstistä voi julkaista osia kunhan asiayhteys säilyy.