Suomen Homeopaatit ry – Jäsenvaatimukset

Suomen Homeopaatit ry on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää klassisen homeopatian asemaa ja määritellä jäsentensä ammatillista tasoa. Yhdistys pyrkii myös ylläpitämään ja kehittämään homeopatiaa sekä suojelemaan  kansalaisten vapautta valita homeopatia hoitomuodokseen. Yhdistys pyrkii myöskin edistämään homeopaattien verkostoitumista ja osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen Homeopaatit ry ajaa myös jäsentensä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopaatin, joka täyttää hallituksen asettamat ammatilliset normit.

Yhdistyksen kokouksessa 2012 hyväksyttiin Homeopaatin Ammattipätevyyden määritelmä, jonka ammattiin valmistava peruskoulutus kestää 3-4 vuotta ( n 3300- 3600 tuntia – vähintään 120 opintopistettä) ja antaa syvällisen tietämyksen homeopatiasta ja sen periaatteista.  Koulutukseen vaaditaan lisäksi peruslääketieteen  opinnot.  Koulutus pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön laatimiin suuntaviivoihin ( The European Guidelines for Homeopathic Education, The European Council for Classical Homeopathy =ECCH)

Kriteerit täyttäviä kouluja Suomessa ovat:

  • Transformational School of Homeopathy Helsinki LUE LISÄÄ
  • Homeopatiaopisto It’s Health Tampere LUE LISÄÄ
  • Ulkomailla opiskelleilta homeopaateilta vaaditaan selvitys koulutuksesta ja oppilaitoksesta. Suomen Homeopaatit ry:n hallitus käsittelee kyseiset hakemuksen tapauskohtaisesti.Homeopaatin ammatissa toimiminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä (Continuing Professional Developement, ECCH)Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen. Yhdistys voi myös erottaa jäsenen, joka menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai sen mainetta klassisten homeopaattien järjestönä.

Tunnit, opintopisteet ja kurssien kesto

Ammatilliset perusopinnot Euroopassa käsittävät noin 1200 tuntia lähi- ja etäopiskelua täyspäiväopiskeluna vuodessa eli noin 3600-4800 tuntia 3-4 vuodessa.

Monimuoto-opiskelussa on sama tuntimäärä, mutta opiskelu kestää 4-6 vuotta

Tunnit voivat olla jaoteltu seuraavasti:

Homeopatian perusteet
Historia, farmakopea, tutkimus  375 tuntia josta lähiopetusta 75 tuntia ja etäopiskelua 300 tuntia

Materia Medica 675 tuntia josta lähiopiskelua 225 tuntia ja etäopiskelua 450 tuntia
Toiminta menetelmät   450 tuntia josta lähiopiskelua 150 tuntia ja etäopiskelua 300 tuntia

Käytännön harjoittelu:  830 tuntia
Anatomia, fysiologia, patologia    830 tuntia josta lähiopiskelua 275 tuntia ja etäopiskelua 555 tuntia
Terapeuttina kehittyminen,
Terveyskasvatus, etiikka,
Vastaanotto  440 tuntia

60 min opetustunteja: yhteensä 3600 tuntia josta lähiopiskelua 1360 ja etäopiskelua 2240 tuntia