Jäsenmaksuluokat v. 2021

Varsinainen jäsen (jäsenmaksu 150 €) on oikeutettu:

  • osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon vuosikokouksissa
  • tulemaan valituksi hallituksen jäseneksi
  • saamaan Homeopatia-lehden 2-4 numeroa vuodessa,
  • saamaan  jäsenkirjeitä sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista
  • osallistumaan  koulutus- ja virkistystapahtumiin jäsenetuhinnoin
  • olemaan  valtakunnallisessa vastaanottoa pitävien luettelossa
  • liittymään Facebookissa yhdistyksen suljetuille sivuille

Opiskelijajäsenenä (70€) voi olla homeopatiaa yhdistyksen hyväksymässä oppilaitoksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenelle kuuluvat muuten samat edut kuin varsinaiselle jäsenelle, paitsi päätöksenteko-oikeus vuosikokouksissa.

Eläkkeellä oleva varsinainen jäsen (30€) saa samat etuudet kuin varsinainen jäsen. Eläkeläisjäsenyyteen on oikeus sellaisella henkilöllä, joka on jäänyt eläkkeelle homeopaatin työstä.

Kannatusjäsen (30€) Kaksi vuotuista Homeoaptiamaraton – webinaaria ilmaiseksi, sekä neljä ajankohtaista jäsenkirjettä homeopaateilta.

Yrityskannatusjäsenen jäsenmaksu on 250€.

Liittymismaksu on 30€. (ainoastaan varsinaiset jäsenet)