Jäsenmaksuluokat v. 2021

Varsinainen jäsen (jäsenmaksu 150 €) on oikeutettu:

  • osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon vuosikokouksissa
  • tulemaan valituksi hallituksen jäseneksi
  • saamaan Homeopatia-lehden neljä numeroa vuodessa,
  • saamaan neljä  jäsenkirjettä sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista
  • osallistumaan  koulutus- ja virkistystapahtumiin jäsenetuhinnoin
  • saamaan homeopaatin toiminnan vastuu- ja oikeusturvaryhmävakuutuksen
  • olemaan  valtakunnallisessa vastaanottoa pitävien luettelossa
  • liittymään Facebookissa yhdistyksen suljetuille sivuille

Opiskelijajäsenenä (70€) voi olla homeopatiaa yhdistyksen hyväksymässä oppilaitoksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenelle kuuluvat muuten samat edut kuin varsinaiselle jäsenelle, paitsi päätöksenteko-oikeus vuosikokouksissa.

Eläkkeellä oleva varsinainen jäsen (30€) saa samat etuudet kuin varsinainen jäsen. Eläkeläisjäsenyyteen on oikeus sellaisella henkilöllä, joka on jäänyt eläkkeelle homeopaatin työstä.

Kannatusjäsen (50€) saa Homeopatia-lehden neljä numeroa vuodessa.

Yrityskannatusjäsenen jäsenmaksu on 250€.

Liittymismaksu on 30€. (ainoastaan varsinaiset jäsenet)