Homeopaatin ammattiin valmistava koulutus Suomessa

Suomen Homeopaatit ry:n hyväksymiä homeopaatin ammattiin valmistavia oppilaitoksia on Suomessa kaksi: Transformational School of Homeopathy (TSH) ja Homeopatiaopisto Tampere it’s Health.

Näiden kahden koulun  opetusohjelma vastaa  määrällisesti ja laadullisesti eurooppalaisten vaatimusten tasoa ja toteuttaa Euroopan homeopaattien kattojärjestön ECCH:n (European Central Council of Homeopaths) ohjeistuksia.

ECCH:n ohjeistus: http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/pdf/international%20guidelines%20for%20homeopathy%20education.pdf

Kouluttaa homeopatian perusteet vuoden kestävässä koulutuksessa.

Tästä voi jatkaa ammattiopintoihin, 4-vuotinen koulutus on laajuudeltaan yhteensä 126op.

Opinnot voi suorittaa monimuoto-opetuksena, ja ne sisältävät lähiopetusta pääsääntöisesti Tampereella lähipäivinä, etäopiskelua verkossa ja opetusklinikkatyöskentelyä. Teemme yhteistyötä TSH:n kanssa ja osallistumme heidän järjestämille kansainvälisille seminaareille.

Linkki sivuille https://itshealth.fi/homeopatiaopisto-its-health-tampere/homeopatian-perusopinnot-1v-tampereella/

Helsinki tarjoaa Suomen laajimman ja kansainvälisimmän klassisen homeopatian koulutuksen. Voit opiskella vuoden kestävän “Homeopatian perusteet” tai nelivuotisen ammattiin valmistavan koulutuksen.

Viimeisin luokka on juuri aloittanut opiskelunsa Helsingissä syyskuussa 2020.

TSH-koulun opintojen laajuus vuonna 2020 

Ammattiin valmistava klassisen homeopatian koulutus kestää monimuoto-opiskeluna 4 vuotta. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista ja niihin liittyvistä etäopiskeluista, sekä ohjatusta käytännön hoitoharjoittelusta ja kirjallisesta lopputyöstä homeopatiaan liittyvästä aiheesta.

– Homeopatian teoria, filosofia ja metodologia: 48 opintopistettä (op), 1275 tuntia

– Materia Medica (lääkeaineoppi): 43 op, 1147 tuntia

– Ammattiin kasvaminen, etiikka ja klinikkaopetus: 12 op, 317 tuntia

– Itsenäinen työharjoittelu: 8 op, 200 tuntia

– Opinnäytetyö/syventävät tehtävät: 14 op, 379 tuntia

– Itsekehitysmoduuli: 2 op, 62 tuntia

TSH:n opinto-ohjelma yhteensä 126 op, 3380 tuntia

Tämän lisäksi opiskelijan on valmistuakseen suoritettava Peruslääketieteen opinnot (min. 25 op – suositus 33 op) esim. Avoimessa Yliopistossa, Ammattikorkeakoulussa tai muussa terveydenalan oppilaitoksessa sekä SRP:n Ensiapu I-kurssi (16 tuntia).

1 op (ECTS opintopiste) vastaa keskimäärin  27 tuntia.