En holistisk och individuell behandlingsform

Inom homeopatin ser man människan som en helhet, det vill säga man beaktar personen som en fysisk, psykisk och social helhet. Behandlingen är alltid individuell och man fokuserar inte enbart på enskilda symtom eller på en diagnos. Symtomen som patienten har ses som en signal att allt inte står rätt till, att det finns en obalans i indidens hälsotillstånd. Målsättningen med den homeopatiska behandlingen är att återställa balansen hos individen.Den homeopatiska vården stärker individens egen förmåga att läkas.