Samma principer gäller då man behandlar djur med homeopatiska preparat. Varje djur är specifikt och reagerar olika på inre och yttre omständigheter. Det homeopatiska preparatet ordineras på basen av obseravation av djuret och intervju med ägaren. På samma sätt som människor kan djur även dra nytta av homeopatin i kroniska och akuta situationer.