Homeopaattisessa kirjallisuudessa ja holistisiin hoitomuotoihin keskittyvissä lehdissä on julkaistu sekä kliinisiä tutkimuksia, että tuhansia tapaustutkimuksia onnistuneista homeopaattisista hoidoista. Tutkimukset puoltavat hyvin selkeästi sekä homeopatian tehoa, turvallisuutta että kustannustehokkuutta.

Bristolin Homeopaattinen sairaala teki seurantatutkimuksen 6544 potilaan hoitotuloksista kuuden vuoden ajalta. Potilaat oli ohjattu homeopaattiseen hoitoon lääkärin toimesta joko siitä syystä, että koululääketieteen tarjoamat hoitomuodot olivat kontraindikoituja tai niistä ei ollut apua. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 70% potilaista ilmoitti terveydentilansa kohentuneen homeopaattisen hoidon seurauksena, 50%:lla terveydentilan kohentuminen oli merkittävää. (1)

Saksassa ja Sveitsissä seurattiin 3981 potilaan saaman homeopaattisen hoidon pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen osallistui 103 perusterveydenhuollon yksikköä. Tulokset osoittivat homeopaattisen hoidon johtavan sairauksien merkittävään tai pysyvään paranemiseen ja potilaiden elämän laadun selvään kohentumiseen. (2)

Lontoon Kuninkaallisen Homeopaattisen sairaalan tutkimuksessa kävi ilmi, että 72% ihottumapotilaista  (499:stä tutkimukseen osallistuneesta potilaasta) pystyivät vähentämään tai lopettamaan lääkäreiden määräämien lääkkeiden käytön hoidon seurauksena. (3)

(1) Spence D, Thompson E and Barron S. Homeopathic treatment for chronic disease: A 6-Year, university-hospital outpatient observational study. J Altern Complement Med 2005; 5: 793-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=16296912

(2) Witt CM, et al. Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3,981 patients. BMC Public Health, 2005; 5: 115  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=16266440

(3) Sharples F, van Haselen R, Fisher P. NHS patients’ perspective on complementary medicine. Complementary Therapies in Medicine, 2003; 11: 243–8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15022657