Vastaanottotilanne Afrikassa

Klassinen homeopaatti valitsee lääkeaineen haastattelun ja havainnoinnin pohjalta. Löytääkseen oikean valmisteen homeopaatti tarvitsee monenlaista tietoa. Vastaanotolla selvitetään ihmisen fyysisten ja psyykkisten oireiden lisäksi useita ihmisen elämään vaikuttavista asioista. Näihin kuuluvat asiakkaann ihmissuhteet, mahdolliset pelot, toiveet, mielihalut ravitsemuksen ja elinympäristön suhteen, miten ihminen nukkuu ja millainen hänen oma ja perheen sairaushistoria on. Ensimmäinen käynti saattaa kestää kaksikin tuntia.

Ensikäynnin jälkeen on tärkeää ylläpitää suhde hoitavaan homeopaattiin seurantakäynnein. Seurantakäynnillä on merkitystä siksi, että homeopaatti voi arvioida hoidon edistymistä ja mahdollisesti vaihtaa lääkettä tilanteen muututtua paranemisprosessin aikana. Kaikki asiakkaan kanssa käydyt keskustelut ja käynnin yhteydessä esille tulleet asiat ovat luonnollisesti luottamuksellisia. Homeopaateilla on salassapitovelvollisuus.

Klassinen homeopaatti valitsee lääkkeen, joka vastaa oirekokonaisuutta. Homeopaatti käyttää pienintä mahdollista annostusta ja antaa yhtä valmistetta kerrallaan. Homeopaattiset valmisteet ovat turvallisia niin lapsille, raskaana oleville kuin muuta lääkitystä samanaikaisesti käyttävillekin.

Paranemiseen kuluva aika on aina yksilöllinen. Kroonisissa sairauksissa tarvitaan myös kärsivällisyyttä hoidon eri vaiheissa. Lääkeainetta saatetaan joutua vaihtamaan hoidon edetessä, koska oirekuva usein muuttuu elimistön aloittaessa toipumisen. On tärkeätä että henkilö, joka saa homeopaattista hoitoa, merkitsee muistiin hoidon aikana ilmenevät muutokset, myös mielialat ja muut tuntemukset, jotta homeopaatilla on tarkat tiedot tilanteen kehittymisestä. Lapsen kohdalla vanhemmat seuraavat tilan kehittymistä. Paraneminen etenee terveyden kokonaisuuden kannalta tärkeämmistä osista vähemmän tärkeisiin. Hoito on oikeansuuntaista, kun ihminen voi psyykkisesti paremmin, vaikka hänellä edelleen on esim. iho-oireita. Oireiden poistuttua fyysiseltä, mielen ja tunnetasolta on henkilö vapaa oireiden rasitteesta ja valmis elämään täysipainoista ja tyydyttävää elämää.