Finland Homeopater rf är den största föreningen i Finland för professionella homeopater. För att bli medlem fordras en hög standard på utbildningen som innefattar både teoretiska studier och praktik. Målsättningen för föreningen är att sprida information om homeopati som alternetiv vårdform och befrämja kännedom om den  i Finland. Föreningen publiserar och utger tidskriften ”Homeopatia”, ordnar informationstillfällen och föreläsningar.

För medlemmar ger föreningen en möjlighet att upprätthålla och fördjupa sin kunskap om homeopatin som vårdform och stärka den enskilda homeopatens professinella utveckling. Föreningen följer aktivt med utvecklingen inom homeopatin och andra CAM terapier både på nationell och internationell nivå. Vidare samarbetar föreningen med offentliga instanser och organisationer gällande ärenden som berör den professionella homeopatin och dess status i Finland