Tutkimus – lähteitä

Mediassa törmää usein kategoriseen väitteeseen homeopatian toimimattomuudesta, viimeistään Helsingin Sanomissa 9.1.2020
julkaistussa jutussa:
”Homeopatiasta on tutkitusti todistettu, että se ei toimi.”
Väitteen tueksi ei esitetä sen kummemmin lähteitä, viitteitä eikä mitään lisätietoa, mihin tämä väite perustuu.
Väite homeopatian toimimattomuudesta perustuu oletettavasti laajasti uutisoituun Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) julkaisemaan niin kutsuttuun ”Australian raporttiin”.

Kyseessä on analyysi homeopaattisista aineista tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista. Näitä tarkasteluun otettuja tutkimuksia oli alunperin 1 800 kpl, mutta lopulliseen analyysiin ja raporttiin päätyi ainoastaan 176 kpl.
Australian raporttiin liittyvistä taustoista ja tutkimusmenetelmistä on herännyt suurta kohua ja kritiikkiä. Alkuperäinen, homeopatian kannalta positiivinen raportti vuodelta 2012 jätettiin julkaisematta, tutkimusjohtoa vaihdettiin ja seuraava, homeopatialle epäedullinen versio raportista julkaistiin vuonna 2015.
Kohua herätti se, että iso osa tuloksiltaan positiivisista homeopatiatutkimuksista jäi analyysin tarkastelun ulkopuolelle perusteettoman tiukkojen ja mielivaltaisten kriteereiden takia. Raportin ulkopuollelle jäivät esimerkiksi kaikki laadukkaat ja homeopatian kannalta positiiviset tutkimukset, joissa osallistujamäärä oli alle 150.

Kohu aiheutti lisäselvityksiä raportissa käytetyistä metodologioista, taustoista ja käänteistä. Lisäselvitysten jälkeen elokuussa 2019 Australian National Health and Medical Research Council’in (NHMRC) toimitusjohtaja professori Anne Kelso totesi:
”PÄINVÄSTOIN KUIN MITÄ ON VÄITETTY, AUSTRALIAN RAPORTIN PÄÄTELMÄ EI OLLUT SE, ETTÄ HOMEOPATIA ON TEHOTONTA”
Homeopatiasta ja sen hoitotuloksista on – toisin kuin mediassa annetaan ymmärtää – olemassa laadukkaita tutkimuksia. Niitä on määrällisesti tehty vähemmän kuin länsimaisesta lääketieteestä, mutta tulokset ovat lupaavia. Vuoden 2014 loppuun mennessä yli 100 vertaisarvioiduissa julkaisussa oli julkaistu 189 satunnaistettua kontrolloitua koetta (RCT), joista 41% oli tuloksiltaan homeopatialle myönteisiä, 5% kielteisiä ja 54% määrittelemättömiä (inconclusive).
Vertailun vuoksi todettakoon, että vastaavat luvut länsimaisista lääkkeistä tehdyistä tutkimustuloksista olivat 44% myönteisiä, 7% kielteisiä ja 49% määrittämättömiä (inconclusive).
On hyvin valitettavaa ja surkuhupaisaa, miten yksipuolisesti mediassa saa tieteelliseen näyttöön vedoten esittää homeopatianvastaisia väitteitä ilman sen kummempaa perustelua ja perehtymistä aiheeseen.

Tarkempaa lisätietoa NHMRC raporttiin ja sen taustoihin löytyy linkistä:
Lisätietoa ja muitakin tutkimuksia homeopatiasta löytyy myös tästä:

Tutkimuksia löytyy seuraavien linkkien takaa:

Facebook IconSähköpostimme