Koulutus

Homeopaatin ammattiin valmistava koulutus Suomessa

Suomessa tarjotaan  Suomen Homeopaatit ry:n hyväksymää homeopaatin ammattiin valmistavaa koulutusta kahdessa yksityisessä oppilaitoksessa: Transformational School of Homeopathy (TSH) ja Homeopatiaopisto Tampere it’s Health.

Näiden kahden koulun  opetusohjelma vastaa  määrällisesti ja laadullisesti eurooppalaisten vaatimusten tasoa ja toteuttaa Euroopan homeopaattien kattojärjestön ECCH:n (European Central Council of Homeopaths) ohjeistuksia.

ECCH:n ohjeistus: http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/pdf/international%20guidelines%20for%20homeopathy%20education.pdf


Homeopatiaopisto Tampere it’s Health kouluttaa homeopatian perusteet vuoden kestävässä koulutuksessa.
Tästä voi jatkaa ammattiopintoihin, 4-vuotinen koulutus on laajuudeltaan yhteensä 126op.
Opinnot voi suorittaa monimuoto-opetuksena, ja ne sisältävät lähiopetusta pääsääntöisesti Tampereella lähipäivinä, etäopiskelua verkossa ja opetusklinikkatyöskentelyä. Teemme yhteistyötä TSH:n kanssa ja osallistumme heidän järjestämille kansainvälisille seminaareille.
Linkki sivuille https://itshealth.fi/homeopatiaopisto-its-health-tampere/homeopatian-perusopinnot-1v-tampereella/


Transformational School of Homeopathy(TSH) Helsinki tarjoaa Suomen laajimman ja kansainvälisimmän klassisen homeopatian koulutuksen. Voit opiskella vuoden kestävän “Homeopatian perusteet” tai nelivuotisen ammattiin valmistavan koulutuksen.

Seuraava luokka aloittaa opintonsa Helsingissä syyskuussa 2020.

Kevään haastattelupäivät : 28.2. 27.3. 24.4. (Klo 14-17)

TSH-koulun opintojen laajuus vuonna 2020 alkavassa koulutuksessa

Ammattiin valmistava klassisen homeopatian koulutus kestää monimuoto-opiskeluna 4 vuotta. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista ja niihin liittyvistä etäopiskeluista, sekä ohjatusta käytännön hoitoharjoittelusta ja kirjallisesta lopputyöstä homeopatiaan liittyvästä aiheesta.

– Homeopatian teoria, filosofia ja metodologia: 48 opintopistettä (op), 1275 tuntia

– Materia Medica (lääkeaineoppi): 43 op, 1147 tuntia

– Ammattiin kasvaminen, etiikka ja klinikkaopetus: 12 op, 317 tuntia

– Itsenäinen työharjoittelu: 8 op, 200 tuntia

– Opinnäytetyö/syventävät tehtävät: 14 op, 379 tuntia

– Itsekehitysmoduuli: 2 op, 62 tuntia

TSH:n opinto-ohjelma yhteensä 126 op, 3380 tuntia

Tämän lisäksi opiskelijan on valmistuakseen suoritettava Peruslääketieteen opinnot (min. 25 op – suositus 33 op) esim. Avoimessa Yliopistossa, Ammattikorkeakoulussa tai muussa terveydenalan oppilaitoksessa sekä SRP:n Ensiapu I-kurssi (16 tuntia).

1 op (ECTS opintopiste) vastaa keskimäärin  27 tuntia. 

Facebook IconSähköpostimme