Tutkimus

Käytännön homeopatia

Homeopaattisessa kirjallisuudessa on tuhansittain esimerkkejä onnistuneesta hoidosta. Myös julkisuudessa on esitetty monia tapauksia, joissa henkilöiden terveydentila on parantunut huomattavasti homeopaattisen hoidon seurauksena. Nämä kokemusperäiset raportit ovat tärkeitä tallenteita ammatinharjoittajien ja heidän asiakkaidensa yhteisestä kokemuksesta ympäri maailmaa ja ne todistavat, miksi homeopatia on niin vakaa ja laajalti käytetty terapiamuoto. Kuitenkin muodollisen tutkimuksen kannalta yksittäisten tapausten tulee olla poikkeuksellisen hyvälaatuisia, jotta niillä olisi suurta merkitystä. Tämän vuoksi myös kliinisiä tutkimuksia tulee suorittaa käyttämällä hyvin laadittuja, laajamittaisia tutkimuksia.

Kliininen tutkimus 

Kliinisissä kokeissa tutkitaan yhden tai usemman hoidon eroja tarkoin valvotuissa olosuhteissa.

Eräs tutkimustyyppi on satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Tällä menetelmällä on tutkittu homeopatiaa monessa suhteessa kuten vertaillessa homeopattista lääkkeen tehoa lumelääkkeen tehoon ja homeopatian tehoa määrättyjen sairauksien hoidossa

 

Facebook IconSähköpostimme