Homeopati och säkerhet

För att kunna använda homeopatiska preparat säkert skall en skolad homeopat välja den homeopatiska medicinen. Den homeopatiska behandlingen har hög säkerhetsstandard på både medicinerna och homeopaterna.

Den största skillnaden  med homeopatiska  mediciner och traditionella mediciner är  att de senare innehåller  stora toxiska halter. De homeopatiska substanserna är utspädda, därför förorsakar de inte  liknande toksiska problem hos patienten.

Facebook IconSähköpostimme