Samuel Hahnemann

images1Samuel Hahneman

Saksalainen lääkäri ja kemisti Samuel Hahnemann (1755-1843) oli tyytymätön aikansa lääketieteeseen ja alkoi etsiä potilasystävällisempiä ja vähemmän dramaattisia keinoja hoitaa sairaita.

Hänen aikanaan malarian hoitoon käytettiin kiinanpuun kuorta. Hahnemann päätti kokeilla ottaa sitä itse ja nautittuaan sitä yliannoksia, hän huomasi saavansa oireita, jotka muistuttivat malariaa sairastavien oireita. Lopetettuaan kiinanpuunkuoren nauttimisen oireet hävisivät. Samalla tavalla hän kokeili muitakin sen ajan paljon käytettyjä lääkeaineita ja totesi, että se mikä aiheuttaa terveessä tietyt oireet, parantaa sairaan, jolla on samat oireet. Tämä kiteytyy Hahnemannin luomassa latinankielisessä sanonnassa Similia Similibus Curentur – kaltainen parannetaan kaltaisella.

Hän jatkoi kokeiluja perheensä, työtovereidensa ja ystäviensä parissa ja kehitti tähän samankaltaisuuden lakiin perustuvan hoitojärjestelmän, jolle antoi nimeksi homeopatia kreikan kielen sanoista homoios “samankaltainen” ja pathos “kärsimys”.

Jo lääketieteen isäksi kutsuttu Hippokrates (460-375 eKr) mainitsee teksteissään samankaltaisuusperiaatteen, mutta vasta Hahnemann kehitti sen systemaattiseksi kokonaisuudeksi.

 

Facebook IconSähköpostimme