Homeopaattisen ja lääketieteellisen hoidon vertailua

Vertailtaessa homeopaattista hoitoa ja lääketieteellistä hoitoa saaneita potilaita, on esiin noussut mm. seuraavanlaisia tuloksia:
Lasten korvatulehdusten hoidossa homeopatia voi olla lääketieteellistä hoitoa tehokkaampaa, ja tutkimuksen perusteella sitä suositellaankin korvatulehdusten ensisijaiseksi hoidoksi. Lapsilla, jotka tutkimuksessa saivat yksilöllistä homeopaattista hoitoa, tulehduksen aiheuttama kipu lievittyi nopeammin ja he sairastivat vähemmän korvatulehduksia seuraavan vuoden aikana, kuin ne lapset, jotka saivat lääketieteellistä hoitoa (10).
Nivelrikossa homeopaattiset lääkeaineet ovat osoittautuneet tavallisia kipu-lääkkeitä tehokkaammiksi kivun lievittäjiksi (11). Kaksoissokkotutkimuksessa 65 nivelrikko-potilasta jaettiin kahteen ryhmään, ja heille annettiin joko homeopaattista lääkeainetta tai Acetaminophen-nimistä nivelrikossa käytettävää kipulääkettä. Ennakko-odotusten minimoimiseksi sen enempää tutkijat kuin osallistujatkaan eivät tienneet mitä hoitoa kukin sai. Tutkijat havaitsivat, että homeopaattinen lääkeaine hillitsi kipuja Acetaminophenia tehokkaammin eikä aiheuttanut minkäänlaisia sivuvaikutuksia.
Akuutin keskivaikean masennuksen hoidossa homeopatian on todettu olevan yhtä tehokasta kuin fluoxetine (Prozac) (12). Kaksoissokkotutkimukseen osallistui 91 potilasta, joista puolet sai Prozacia, puolet yksilöllistä homeopaattista hoitoa. Ennakko-odotusten minimoimiseksi sen enempää tutkijat kuin osallistujatkaan eivät tienneet mitä hoitoa kukin sai. Tutkijat havaitsivat homeopatian toimivan yhtä tehokkaasti kun Prozac, sillä erotuksella että Prozacista aiheutui sivuvaikutuksia.

Facebook IconSähköpostimme