Homeopaatin vastaanotolla

IMG_1664Homeopaatin vastaanotolla

Klassinen homeopaatti valitsee lääkeaineen haastattelun ja havainnoinnin  pohjalta. Löytääkseen oikean valmisteen homeopaatti tarvitsee monenlaista tietoa. Vastaanotolla selvitetään potilaan  fyysisten ja psyykkisten oireiden lisäksi useita ihmisen elämään vaikuttavista asioista. Näihin kuuluvat potilaan  ihmissuhteet, mahdolliset pelot, toiveet, mielihalut ravitsemuksen ja elinympäristön suhteen, miten potilas nukkuu ja millainen hänen oma ja perheen sairaushistoria on. Ensimmäinen käynti saattaa kestää kaksikin tuntia.

Ensikäynnin jälkeen on tärkeää ylläpitää suhde hoitavaan homeopaattiin seurantakäynnein. Seurantakäynnillä on merkitystä siksi, että homeopaatti voi arvioida hoidon edistymistä ja mahdollisesti vaihtaa lääkettä tilanteen muututtua paranemisprosessin aikana. Kaikki potilaan kanssa käydyt keskustelut ja käynnin yhteydessä esille tulleet asiat ovat luonnollisesti luottamuksellisia. Homeopaateilla on salassapitovelvollisuus.

Klassinen homeopaatti valitsee lääkkeen joka vastaa potilaan oirekokonaisuutta. Hän käyttää pienintä mahdollista annostusta ja antaa yhtä valmistetta kerrallaan. Homeopaattiset valmisteet ovat turvallisia niin lapsille, raskaana oleville kuin muuta lääkitystä samanaikaisesti käyttävillekin.

Facebook IconSähköpostimme