Den läkande processen

Läkningsprocessen är alltid individuell.  Speciellt i samband med kroniska sjukdomar krävs tålamod. Under processen kan det vara nödvändigt att välja ett annat homeopatiskt preparat utgående från patientens reaktioner.  Homeopaten kan rekommendera att patienten dokumenterar förändringarna i hälsotillstånd. På så sätt kan man välja det bäst passande ämnet för patienten.  I allmänhet fortskrider läkningsprocessen från vitala organ till organ av mindre vikt, ”inifrån utåt”. Till exempel kan en process, där patienten mår och känner sig bättre fast han ännu har symtom , anses framgångsrik. Efter att alla symtomen försvunnit på  fysisk, psykisk och emotionell nivå, har patienten nått balans i sitt hälsotillstånd.

Facebook IconSähköpostimme