Homeopaattisen hoidon turvallisuus

Nimetön1Hoidon turvallisuutta arvioitaessa on hyvä huomioida kaksi eri tekijää: lääkkeiden turvallisuus ja hoitomuodon turvallisuus kokonaisuudessaan. Homeopatia saa erinomaisen arvosanan molemmilla kriteereillä arvioitaessa (4).

Homeopaattisen lääkehoidon turvallisuus
Homeopaattisia ja lääketieteen käyttämiä lääkkeitä vertailtaessa nousee suurimmaksi eroksi lääkkeiden valmistustapa ja vastakkainen luonne; on erittäin epätodennäköistä, että korkeasti laimennetut homeopaattiset lääkeaineet aiheuttaisivat vakavia tai henkeä uhkaavia toksisia sivuvaikutuksia, kun taas lääketieteen käyttämillä lääkkeillä tällaisia sivuvaikutuksia on todettu esiintyvän (5).
Kliinisissä kokeissa testattujen homeopaattisten lääkeaineiden on havaittu aiheuttavan lieviä ja ohimeneviä oireita kuten päänsärkyä, väsymystä, iho-oireita ja ripulia. Näitä sivuvaikutuksia esiintyi enemmän homeopaattisia lääkeaineita saaneilla kuin placeboa saaneilla kontrolliryhmillä, mikä todistaa eron homeopaatisten lääkeaineiden ja placebon välillä. Nämä vaikutukset puolestaan on helppo erottaa hoidon aikaisesta agravaatiosta, joka on paranemisprosessiin liittyvää jo olemassa olevien oireiden lyhytaikaista pahenemista (6, 7).
Homeopaattisen lääkehoidon turvallisuuteen liittyen on tehty yhteenveto 20 pitkäaikaistutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 7275 potilasta (8). Tutkituista 0-11 % ilmoitti kokeneensa hoidon aikana jonkinasteisia sivuvaikutuksia (mukaan lukien agravaa-tiot). Yhtään vakavaa, pitkäaikaista, sairaalahoitoa vaatinutta, synnynnäistä poikkeamaa / merkittävää kyvyttömyyttä tai vammaa aiheuttanutta, tai henkeä uhannutta seurausta ei raportoitu.

Facebook IconSähköpostimme