Homeopaattisen hoitomuodon turvallisuus

Homeopaattinen hoito on tutkimuksissa havaittu erittäin turvalliseksi hoitomuodoksi. Oikeastaan ainoaksi riskitekijäksi on todettu epäpätevä ja heikosti koulutettu henkilö. Sen vuoksi onkin tärkeää valita homeopaatiksi riittävän koulutuksen saanut ja ammattiin pätevöitynyt homeopaatti. ECCH (European Central Council of Homeopaths) toimii kattojärjestönä n. 5000 homeopaatille 24 maassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty vain kymmenen valitusta sen jäsenistöön kuuluneen homeopaatin epäeettisestä käytöksestä tai hoitovirheestä. Tästä voidaan hyvällä syyllä tehdä johtopäätös, että homeopaattinen hoito koulutuskriteerit täyttävän ja ammattiin pätevöityneen homeopaatin hoidossa on turvallista.
Homeopatiaa on joskus syytetty siitä, että se viivästyttäisi lääketieteelliseen hoitoon hakeutumista (9). Tosiasiassa taitaa kuitenkin olla harvinaisempaa, että vastaanotolle tulisi potilaita, jotka eivät olisi ensin hakeneet lääketieteen tarjoamaa apua – homeopatia on usein viimeinen vaihtoehto kun kaikki muu on jo kokeiltu. Lisäksi homeopaatit osaavat ohjata asiakkaan lääkärille, mikäli haastattelussa tulee ilmi oireita, jotka vaativat tarkempaa tutkimusta tai joita lääkärikäynnillä ei ehkä ole havaittu. Homeopatiaa voidaankin tästä syystä pitää pikemminkin terveydenhoidon turvaverkkona kuin turvallisuusriskinä.

Facebook IconSähköpostimme